Dokumenty

Aprobata ITB na łączniki z plastikowym trzpieniem:

Aprobata ITB - Aras

Aprobata ITB na łączniki z metalowym trzpieniem:

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji: certyfikat z.k.p. znak certyfikacji

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:

KDWU2017